site stats
Driebergs Initiatief Antroposofisch Huisarts

Driebergs Initiatief Antroposofisch Huisarts

Vul de enquête voor 9 februari 2014 in en help mee!

Stacks Image 9
Al 995 mensen ondersteunen dit initiatief
Nieuwsupdate 11 april 2016: Widar Zeist stelt praktijk open voor Driebergse patiënten.

Het is inmiddels meer dan twee jaar geleden dat de mogelijkheid voor antroposofische huisartsenzorg in Driebergen is geëindigd. Dat werd toen aanleiding voor de oprichting van het ‘Driebergs Initiatief Antroposofisch Huisarts’ (DIAH), waarbij mensen zich konden aanmelden die behoefte hadden aan een antroposofische huisarts in Driebergen.

DIAH is vervolgens met de Driebergse huisartsen en ook met de artsen van Widar Gezondheidscentrum intensief in gesprek gegaan om antroposofische huisartsenzorg voor Driebergen te borgen. Vanaf het begin was duidelijk dat de huisartsen van Widar voor de oplossing van ons probleem warme betrokkenheid toonden en dat zij ons wilden helpen. Echter wel vanuit het standpunt dat de vestiging van een antroposofisch huisarts in Driebergen zelf uiteindelijk de enige echt goede oplossing zal zijn om onze behoefte te vervullen.

Aangezien zich na ruim twee jaar nog steeds geen antroposofisch huisarts in Driebergen heeft gevestigd, hebben de huisartsen van Widar zich op ons uitdrukkelijke verzoek bereid verklaard om voor Driebergse patiënten die antroposofische huisartsenzorg wensen de deur te openen. Tot onze vreugde gaat deze mogelijkheid nu in per maandag a.s. 18 april 2016 in.

DIAH zegt bij deze veel dank toe aan de huisartsen van Widar voor deze genereuze aanbieding en al hun inspanningen in de afgelopen periode.

Let wel: het is in het belang van zowel de huisartsen van Widar als de huisartsen in Driebergen dat er geen grote groepen patiënten overstappen. Als patiënten massaal zouden overstappen - bijvoorbeeld als actiemiddel om alsnog een antroposofisch huisarts in Driebergen te krijgen - schieten wij ons doel voorbij. Als de onderlinge verstandhouding goed blijft is er meer kans dat wij uiteindelijk weer een antroposofisch huisarts in Driebergen zelf zullen hebben. En daarmee is het ook in het belang van DIAH.

Er komt nu een oplossing voor mensen die zózeer de voorkeur geven aan antroposofische huisartsenzorg dat zij bereid zijn ervoor naar Zeist te reizen.

Praktisch betekent dit dat:
 • de huisartsen van Widar ‘Laan van Beek en Royen’ nieuwe grenzen hebben vastgesteld waarbinnen zij spoedzorg kunnen leveren. Zie het bijgevoegde kaartje in veelgestelde vragen waarop ook te zien is dat enkele buitengebieden van Driebergen helaas niet bediend kunnen worden. 
 • Driebergse patiënten, die binnen de nieuwe grenzen woonachtig zijn, zich vanaf 18 april 2016 via de website kunnen inschrijven bij Widar Gezondheidscentrum (locatie Laan van Beek en Royen 39, 3701 AK  Zeist); 
 • default_titlevoor mensen die geen internet hebben telefonische inschrijving mogelijk is op tel. nr. 030-2679752 (assistente dokter van Walré de Bordes) of 030- 6917929 (assistente dokter Botman). De assistentes sturen u dan het invulformulier per post toe, maar u kunt hier ook het inschrijfformulier en de vragenlijst downloaden;
 • default_titlemet elke nieuwe patiënt een kennismakingsgesprek zal plaatsvinden;
 • default_titleop dit moment de praktijken van Toyna van Walré de Bordes en Richard Botman open zijn voor nieuwe patiënten. De praktijk van Richard Botman wordt in juli overgenomen door huisarts Anne van Engelen. Zij is halverwege de opleiding tot antroposofisch arts en werkt nu al op de vrijdagen in zijn praktijk;
 • default_titleu voor uw vragen terechtkan op 'Veelgestelde vragen' of neem contact op met Widar.
 • Show More
Tenslotte willen wij nogmaals benadrukken dat Widar deze dienst aan de Driebergse patiënten zal leveren, zolang er in Driebergen geen antroposofisch huisarts is. Zodra dit wel het geval is, worden patiënten geacht zich naar deze nieuwe arts over te schrijven.

Als vertegenwoordigers van de initiatiefgroep zijn wij erg blij met deze ontwikkeling en dat ook hier weer het spreekwoord ‘de aanhouder wint’ van toepassing is.

Met hartelijke groet,
Driebergse Initiatief Antroposofisch Huisarts

Ellen Ferwerda
Wanne Roetemeijer
Max Rutgers van Rozenburg
Veelgestelde vragen
We hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen (download). Als u vragen heeft, vindt u hier hopelijk het goede antwoord. Neem anders contact op met Widar.
Dirks met pensioen, DIAH opgericht
Op 1 januari 2014 is antroposofisch huisarts Dhr. C.Dirks met pensioen gegaan. De praktijk in Driebergen is overgenomen door Mevr. L. Kramer, zelf geen antroposofisch arts. Ze is op de hoogte van dit initiatief. De pensionering van dokter Dirks betekent dat er momenteel in Driebergen geen antroposofisch huisarts meer is. Voor ons en vele anderen een onwenselijke situatie.

Daarom hebben wij het ‘Driebergs Initiatief Antroposofisch Huisarts’ opgericht om te zorgen dat er voor diegenen die een antroposofisch huisarts willen, een goede oplossing gevonden wordt. Voor een antroposofisch huisarts, die zich hier wil vestigen, is het erg belangrijk om te weten hoeveel mensen aan deze vorm van zorg behoefte hebben. Daarom houden wij een interessepeiling die nu al uitwijst dat de belangstelling groot is. Wij houden de peiling voorlopig in de lucht, vul daarom onderstaande interessepeiling alsnog in, en help dit initiatief verder!

Ondertussen hebben meer dan 900 mensen aangegeven dit initiatief van belang vinden. Met deze score zijn wij erg blij, want dat betekent dat onze verwachtingen in dit opzicht reëel zijn: er is een stevige basis voor antroposofische huisartsenzorg in Driebergen! Wij willen iedereen hartelijk danken die hier aan meegeholpen heeft door te mailen, brieven in brievenbussen te stoppen en zo mensen te enthousiasmeren dit initiatief te ondersteunen.

Niettemin blijft het mogelijk de interessepeiling in te vullen. Wij denken namelijk dat we nog (lang) niet iedereen bereikt hebben.
Goed bezochte informatieavond 4 maart 2014
Op 4 maart organiseerden wij een informatieavond. Op deze druk bezochte avond (ca 110 mensen) presenteerden wij de resultaten van de interessepeiling en de laatste stand van zaken. Antroposofisch huisarts George Maissan verzorgde een inspirerende inleiding over de ontstaansgeschiedenis van Therapeuticum Calendula in Gouda. Daarnaast konden patiënten vragen stellen en kwamen met eigen ideeën en tips.
U kunt hier het verslag downloaden.  
Wie zijn wij?
De patiënteninitiatiefgroep ‘Driebergs Initiatief Antroposofisch Huisarts’ bestaat uit de volgende personen, woonachtig in Driebergen: 

Ellen Ferwerda
Max Rutgers van Rozenburg
Wanne Roetemeijer
Wat willen wij?
Wat wij willen, is samen te vatten in de volgende vier punten:
 • Voldoende antroposofische huisartsenzorg in relatie tot de gebleken behoefte
 • Laagdrempelige antroposofische huisartsenzorg
 • default_titleMogelijkheid tot groei van antroposofisch huisarts naar volwaardige positie als Praktijkhouder
 • default_titleSamenwerking met andere antroposofische zorgaanbieders
 • Show More
Wij hebben nu een inschatting om hoeveel mensen het minimaal gaat. En dat is belangrijk, want voor een arts die zich wil binden aan Driebergen is duidelijkheid over het (potentieel) aantal patiënten van groot belang. Met deze gegevens staan wij veel sterker en kunnen wij concrete stappen ondernemen.
Wat doen wij?
De initiatiefgroep coördineert het onderzoek naar de vraag naar antroposofische huisartsenzorg onder meer door middel van deze interessepeiling. Daarnaast voeren wij gesprekken met huisartsen in Driebergen die een rol kunnen spelen bij het aanbieden van antroposofische huisartsenzorg in Driebergen. Ook met Therapeuticum Widar in Zeist hebben wij contact.
Wat kunt u doen om dit initiatief verder te helpen?
U kunt twee dingen doen om ons initiatief verder te brengen.
 • Vul onderstaande peiling in.
 • Download deze toelichtende brief (pdf van brief) en stuur deze door naar familie, vrienden en bekenden in Driebergen waarvan u denkt dat zij dit initiatief ondersteunen. Of print de brief uit en verspreid deze onder belangstellenden. Hoe meer mensen dit initiatief ondersteunen, des te sterker wij staan!
 • Show More
Op de hoogte blijven
U kunt op de hoogte blijven van dit initiatief door dit aan te geven in de peiling. Maar u kunt ook onze facebookpagina ‘liken’.
Vul hier de interessepeiling in!
Steun ons initiatief en vul deze peiling in. Het verplicht u tot niets! Wij zullen vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en deze uitsluitend voor dit initiatief gebruiken. We zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden. 

NB: deze persoonlijke gegevens worden beheerd door Dafne Boukema; zij worden uitsluitend getalsmatig gebruikt en vernietigd zodra het doel van de initiatiefgroep is bereikt, dan wel dat de werkzaamheden worden beëindigd.
CORRESPONDENTIE
DIAH
Prins Bernhardlaan 47
3972 AW Driebergen
eMail

Stacks Image 59